Den stille time - Skulptur av Elisabeth Berggren Hansen

Den stille time

År:
2011

Teknikk:
Leire

Størrelse:
47 cm uten sokkel

- - - - I privat eie - - - -

Prosess & Detaljer