Her ser du et utsnitt av et av arbeidene jeg jobber på i disse dager.

Teknikken: kullstift-tegning på papir

Arbeidstittelen til dette arbeidet er foreløpig: “Guarded”.

Prosess: